Skip Navigation Links.

DPS Poliklinikk Notodden 


Allmennpsykiatrisk poliklinisk team tilbyr utredning/ diagnostikk og behandling av de fleste psykiske lidelser som har en alvorlighetsgrad ut over det som kan behandles hos fastlege, kommunale tilbud eller familiekontor. Det tilbys individualterapi, gruppeterapi, familieterapi og kunst- og uttrykksterapi.

Rusteamet
gir et tilbud til personer med rusmiddelproblematikk i kombinasjon med psykiske lidelser. Rusteamet kan tilby utredning/diagnostikk, individuell behandling/familiesamtaler, samarbeid med kommunale tjenester og ved behov henvisning til rusinstitusjoner.  

Poliklinisk gruppebehandling tilbys i et gruppebehandlingsprogram 2 dager i uken over 18 uker. Tilbudet passer for personer med personlighetsforstyrrelser, langvarige angst-, depresjons- og psykosomatiske tilstander hvor annen behandling ikke har ført fram.

Akutthjelp i åpningstid: Akutteam Notodden tlf. 35 02 14 30 (00)

Akutthjelp etter åpningstid:
Primærlegen kan kontakte vakthavende psykiater for råd og veiledning på tlf. 35 02 14 30.
Øyeblikkelig hjelp-plikten etter Lov om Spesialisthelsetjenester § 3-1, er lagt til Sykehuset Telemark, psykiatrisk avdeling, tlf. 35 00 57 00 hvor man spør etter vakthavende lege.Kontakt oss
Telefon 35 02 14 00
postmottak.knr@sthf.no
 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 04.02.2011 10:20 | Endret 13.05.2013 12:38 

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

Notodden DPS poliklinikk 

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

 Praktisk informasjon

Enhetsleder
Britt Karin Haugen
Tlf.: 35 02 14 00

Åpningstid
Alle virkedager mellom
kl. 08:00 -15:30 (15:00 i perioden 15.05 - 15.09).

Ventetider - se
www.frittsykehusvalg.no