Øre-Nese-Hals 


Enheten mottar henviste pasienter fra primærhelsetjenesten, privatpraktiserende spesialister, trygdevesen og andre avdelinger ved sykehuset. I tillegg mottar vi pasienter henvist fra andre fylker.

Inneliggende pasienter blir behandlet i Skien. Vi har også hotelldrift som et alternativ til innleggelse i sengepost.

Dagkirurgi drives både i Porsgrunn og Skien. I Skien ligger også poliklinikk og hørselssentral. Tilbudet omfatter utredning og behandling av alle typer tilstander og sykdommer hos barn og voksne innen spesialiteten øre/nese/halsykdommer - hode/halskirurgi.

Avdelingen har ca 18000 polikliniske konsultasjoner  og 1500 operasjoner årlig. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon for legespesialister i øre-, nese- og halssykdommer.   

Enhetsleder Øre-nese-hals
Avdelingsoverlege
Kjell Egil Bakken


Kontakt oss
Telefon 35003319/4225
Telefaks 35003727
 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 23.08.2011 09:41 | Endret 07.12.2011 11:53 
Illustrasjonsfoto

 Praktisk informasjon

Du finner oss rett inn for hovedekspedisjonen i Skien. Sengeposten ligger i 1. etasje.

Områdekart med parkering

Praktisk informasjon fra sykehuset finner du her.

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 Utfører behandlinger

 Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2011©Sykehuset Telemark HF| 3710 Skien | Tlf: 3500 3500 | Postmottak | Redaktør: Marit Hansen
Besøksadresse Skien: Sykehuset Telemark, Ulefossveien, Skien | Org.nr: 983 975 267